The Tightly A-Raising Aspect - Is It Live, Or Is It Mohamad?

spakem

När man har swimmingpool inser man att man måste hålla den i ordning med diverse tillsatser och procedurer. Det finns ett bra sätt att göra detta så simma lugnt. Det finns dels mekaniska tillbehör, t ex filter, pumpar, rengöringsaggregat och borstar. Dessutom finns det s k spakem, vilket innebär kemiska produkter och testutrustning för mätning av den kemiska balansen på vattnet. Spakem och poolkem omfattar sådant som syra, klor, brom och algmedel, liksom teststickor för att testa om det är rätt balans i vattnet.